Zebranie ws. tablic informacyjnych

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: niedziela, 27 wrzesień 2020
imoli.pl

Dnia 05.10. 2020r. (poniedziałek), godz.19.00 odbędzie się w Gruszewni ul. Kłobucka 59 zebranie mieszkańców naszego sołectwa. Tematem zebrania będzie zakup tablic informacyjnych.

KGW

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: poniedziałek, 05 wrzesień 2016
imoli.pl

Koło Gospodyń Wiejskich w Gruszewni utworzono 5 września 2016 roku z inicjatywy komitetu założycielskiego:

- Mariola Wojciechowska
- Żaneta Mól
- Beata Bachniak
- Dorota Ciepiela
- Iwona Juszczyk

Członkinie:

- Elżbieta Kostrzewa
- Józefa Grudzińska
- Henryka Pietrzak
- Elżbieta Hłond
- Teresa Zych
- Jlona Jarząbek
- Justyna Mizera
- Dominika Zych - Jaszczyk
- Wioleta Rakus
- Edyta Wróblewska
- Agnieszka Bujak
- Agata Matysiak
- Wioletta Matysiak

Celem działalności KGW Gruszewnia jest propagowanie wartości kulturalnych naszego regionu oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego. Naszym założeniem jest prowadzenie ożywionej i twórczej działalności społecznej. Wspólnie pragniemy dzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami w różnych dziedzinach z innymi. Mamy wiele ciekawych pomysłów dla mieszkańców naszej małej społeczności. W listopadzie planujemy zabawę andrzejkową, w grudniu wspólne kolędowanie i " opłatek ", a już wiosną 2017 roku atrakcyjną wycieczkę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY INNE MIESZKANKI GRUSZEWNI DO NASZEGO KOŁA! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!


10 września 2016 roku odbyło się zebranie KGW Gruszewnia na którym wybrano skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd:

1. Przewodnicząca: Mariola Wojciechowska
2. Wiceprzewodnicząca: Ilona Jarząbek
3. Skarbnik: Żaneta Mól
4. Sekretarz: Justyna Mizera
5. Członkini: Beata Bachniak
6. Członkini: Józefa Grudzińska

Komisja rewizyjna:

1. Przewodnicząca: Elżbieta Hłond
2. Członkini: Teresa Zych
3. Członkini: Iwona Juszcyk
4. Członkini: Henryka Pietrzak
5. Członkini: Dorota Ciepiela
6. Członkini: Elżbieta Kostrzewa

Lgota

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: czwartek, 20 listopad 2014
imoli.pl

mPotęga w szkole w Lgocie

Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie otrzymała grant na zajęcia rozwijające z matematyki z projektu Mpotęga. Już od września zaprosimy uczniów klas 4-6 do udziału w projekcie “Matematyczna podróż”. Będziemy zgłębiać tajemnice brył, programować roboty oraz poznawać matematyczne gry planszowe. W grudniu zaprosimy wszystkich chętnych uczniów i mieszkańców na turniej gier planszowych. Nasz projekt był jednym z 210 na 810 nadesłanych wniosków. Tym bardziej cieszymy się z naszego sukcesu. Autorem projektu i prowadzącą zajęcia jest mgr inż. Ewa Izydorczyk - nauczyciel matematyki i informatyki.

mPotęga to program grantowy prowadzony przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć.

Od 2016 r. jest to program ogólnopolski, skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób.

U podstaw „mPotęgi” leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb.

Granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł przyznawane są w dwóch kategoriach:

- dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych.
- dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mPotega.pl

Piknik Rodzinny 2016 w Lgocie

Zapraszamy do galerii w celu obejrzenia fotorelacji z Pikniku Rodzinnego.

Remont i przebudowa drogi w Lgocie

Powiat Kłobucki pozyskał dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej relacji Kalej - Szarlejka - Lgota - Biała. 20 kwietnia 2016 roku Starosta Henryk Kiepura i Wicestarosta Maciej Biernacki podpisali umowę z firmą wykonawczą OLS Sp.z o.o. Lubliniec.

Wartość inwestycji to 3.380.000 zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 września 2016 roku. Zakres prac obejmuje roboty budowlane i ziemne, podbudowę, nawierzchnię, elementy ulic i zjazdy wraz z przepustami pod zjazdami, odwodnienie oraz pozostałe roboty z ubezpieczeniem ruchu drogowego. Gwarancja na wykonanie wynosi 46 miesięcy.

Projekt inwestycji na terenie Lgoty obejmuje budowę chodnika: od strony Białej - po prawej stronie ulicy Północnej, ulica Południowa - 100m po stronie lewej i przejście na stronę prawą.

Odcinek remontu i przebudowy ciągu dróg Kalej - Szarlejka - Lgota - Biała Górna leży na terenie Gmin Kłobuck i Wręczyca Wielka. Gminy zadeklarowały udział finansowy w realizacji zadania. Razem wkład finansowy gmin ma stanowić 51% wartości wkładu własnego Powiatu Kłobuckiego.

Przebudowa i remont drogi w Lgocie znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz standard lokalnej sieci drogowej.

Lgota

Lgota jest jednym z dziesięciu sołectw Gminy Kłobuck. Miejscowość zajmuje obszarowo 575 ha, co stanowi 4,4 % powierzchni gminy i jest zamieszkiwana przez 545 osób (stan na 05 listopad 2014 roku). Od kierunku południowo-wschodniego wieś graniczy z Częstochową, od południa i zachodu z Sołectwem Szarlejka w Gminie Wręczyca Wielka, od północy z Sołectwem Gruszewnia, natomiast granicę północno - wschodnią wyznacza Sołectwo Biała.

Przez środek obszaru Lgoty, z kierunku północno-zachodniego na południowy - wschód przebiega droga krajowa nr 43 (Częstochowa - Gruszewnia - Kłobuck – Wieluń). Z kierunku południowo-zachodniego od strony Szarlejki biegnie droga powiatowa S 2049 aż do drogi krajowej nr 43 a dalej, w kierunku północno-wschodnim droga powiatowa S 2046 do Białej (ul. Południowa i ul. Północna - 3,5 km)

Węzeł "LGOTA"

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck proponuje się przeznaczyć w miejscowości znaczne tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Przez obszar Lgoty będzie przebiegała projektowana autostrada A1 relacji : Gdańsk - Toruń - Łódź - Częstochowa – Gliwice. W Lgocie planowany jest węzeł autostradowy "Lgota" na przecięciu autostrady A1 z drogą krajową nr. 43. W związku z tym, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck proponuje się przeznaczyć duże obszary pod obiekty handlowe.

Kapliczka

Na terenie Lgoty nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jednakże w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck proponuje się ze względu na wartośc historyczną objęcie ochroną kapliczki murowanej z przełomu XIX / XX wieku, która znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Południową. Kapliczka została zbudowana na miejscu starej, drewnianej. W 2003 roku przeprowadzono jej gruntowny remont przy zaangażowaniu lokalnych władz i proboszcza parafii Kalej. 10 października 1994 roku Ks. Eugeniusz Makulski, marianin z Sanktuarium Maryjnego w Licheniu ofiarował kaplicy kopię obrazu Matki Bożej Licheńskiej, którego historia zaczęła się w tym miejscu.

Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie miejscowości swoją siedzibę ma Ochotnicza Straż Pożarna. Historia OSP sięga roku 1922. Założycielami byli:
Jan Ujma, Bolesław Ujma, Stefan Kurdyś i Władysław Kędziora. W roku 1963 rozpoczęto budowę remizy strażackiej. Od kilku lat budynek jest wynajmowany na salę przyjęc okolicznościowych. Najemca obiektu w ramach czynszu przeprowadził remont budynku.

Szkoła

Funkcję ośrodka kulturalno - społecznego we wsi pełni miejscowa szkoła. W 2005 roku władze Gminy Kłobuck przekazały prowadzenie szkoły Stowarzyszeniu Przyjaciól Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie.

Plac zabaw

Na terenie sołectwa znajduje się ogólnodostępny plac zabaw, położony przy ul. Południowej. Brak oświetlenia.

- Na IX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu  29 kwietnia 2015 roku została przegłosowana uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015 w której zabezpieczono środki na oświetlenie placu zabaw i skrzynkę elektryczną w Lgocie w kwocie 12 tysięcy zł.

Kanalizacja sanitarna

W 2009 roku zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie. Ze względu na niski RLM zadanie nie weszło do projektu " Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. " Dla powyższego zadania zostały opracowane projekty budowlane.

 

Sesje Rady Miejskiej

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: wtorek, 09 luty 2016
imoli.pl

Na naszej stronie pojawiła się zakładka "Sesje" i mamy nadzieję, że będzie dla wszystkich mieszkańców Gruszewni i Lgoty ważnym kanałem informacyjnym.

Wszystkie projekty uchwał sesji Rady Miejskiej w Kłobucku znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kłobuck. W zakładce "Sesje" będą dostępne informacje i uchwały, które dotyczą naszej lokalnej społeczności i naszego terenu.


Uchwała nr 156/XIX/2016 z dnia 09 luty 2016

dotyczy częściowego zwolnienia z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez rodziny wielodzietne.

W związku z podjętą przez Radę Miejską w Kłobucku uchwałę, od 1 kwietnia 2016 roku właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, mogą uzyskać zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50 % miesięcznych stawek tej opłaty. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie deklaracji ( druk dostępny na stronie www.gminaklobuck.pl ) bądź w siedzibie Urzędu. Więcej informacji nr. tel. 34 317 40 43

Galeria

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: czwartek, 05 czerwiec 2014
imoli.pl

Zachęcamy do przesyłania zdjęć, które umieścimy w naszej galerii.

Pogoda

Kalendarz