Nasze potrzeby

Kategoria: Artykuły Opublikowano: czwartek, 05 czerwiec 2014 imoli.pl

Infrastruktura techniczna

Nadal niedostatecznie rozwinięta dla potrzeb mieszkańców jest infrastruktura techniczna, zwłaszcza brak kanalizacji i solidnie utwardzonych dróg dojazdowych do posesji > ulica Górna, Leśna, Zagłoby i Kmicica. Brak oświetlenia ulicy Leśnej. Jedną z głównych potrzeb Gruszewni jest dwustronna komunikacja ul. Kmicica z Drogą Krajową nr 43. Proponowane rozwiązanie skomunikuje dojazd mieszkańców zamieszkałych przy Kmicica z DK 43 oraz przyczyni się do rozwoju budownictwa w tej części Gruszewni. 

Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna również pozostawia wiele do życzenia. Klub, mimo dużego nakładu w ostatnich latach z funduszu sołeckiego oraz przeprowadzonego remontu dachu i okapów, nadal wymaga dalszej inwestycji. Świetlica wiejska, miejsce integracji młodzieży, zebrań wiejskich i corocznych spotkań wielkanocnych mieszkańców jest w bardzo złym stanie. Należy założyć ogrzewanie i odnowić pomieszczenie. Budynek klubu wymaga nowej elewacji. Poza tym urządzenia na placu zabaw również należy jak najszybciej odnowić, gdyż mogą zacząć stwarzać zagrożenie a nie radość dla naszych dzieci.

Brak chodnika po stronie północnej przy ulicy Kłobuckiej jest olbrzymim utrudnieniem nie tylko dla mieszkańców Gruszewni. Po tej stronie ulicy znajduje się większa liczba gospodarstw oraz najważniejsze obiekty w naszej miejscowości. Ulica Kłobucka jest częścią DK 43, na której obciążenie ruchem jest bardzo duże. Często dochodzi do wypadków śmiertelnych. Musimy monitorować możliwość budowy chodnika w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jak najszybciej realizować jego budowę.

Inne potrzeby

Inne potrzeby Gruszewni, to udrożnienie i konserwacja cieku od Gruszewni, który podtapia posesję mieszkańców ul. Kłobuckiej, oraz udrożnienie drogi polnej nr. ew. 110. Brak działania uniemożliwi dojazd zainteresowanych na własne pola.

Odsłony: 5974

Pogoda

Kalendarz