O nas

Kategoria: Artykuły Opublikowano: czwartek, 29 maj 2014 imoli.pl

Powstanie Gruszewni

Powstanie Gruszewni szacuje się na przełom XIV i XV wieku. Tereny obecnej wsi oraz Libidzy i Białej należały do właściciela ziemskiego z Częstochowy o nazwisku Biel. Człowiek ten podzielił (wydzierżawił lub sprzedał) ziemię pomiędzy chłopów i tak powstały pierwsze osady w Gruszewni. Wg przekazu najstarszych mieszkańców nazwa miejscowości pochodzi od rosnących wzdłuż drogi dojazdowej do pól rozłożystych drzew gruszy.

Nasze tradycje

Tradycja to przekazywanie z pokolenia na pokolenie treści kultury uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla współczesności i przyszłości.
Z przykrością należy stwierdzić, że nasze tradycje wiejskie zanikają. Kiedyś mieliśmy Koło Gospodyń Wiejskich. Wszystkie aktywne panie, nie tylko zrzeszone w KGW, ale i te, które działały w innych organizacjach i stowarzyszeniach, organizowały różne święta i dbały o miejscowe zwyczaje. Ze wszystkich tradycji jakie przetrwały do dziś mamy tylko tradycję wielkanocną. Mieszkańcy Gruszewni raz w roku mogą w świątecznej atmosferze spotkać się na święceniu koszyczka w klubie. Na pewno przeszkadzają zniszczone ściany i dziurawa podłoga świetlicy... Serce boli, bo klub powstał przy olbrzymim nakładzie pracy ich dziadków i rodziców, a mimo to, pozostała jeszcze garstka osób, która kultywuje dawne zwyczaje.
Życie XXI wieku wymaga od nas wielu zmian i cechuje go bardzo duży postęp cywilizacyjny. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że to co było kiedyś musi odejść. Postarajmy się uszanować przeszłość i zbudujmy nasze dzisiaj takie, aby jeszcze jutro ktoś o nim pamiętał :)

Sołtysi w Gruszewni

Franciszek Bachniak, Jan Łyko, Konstanty Psiuk, Saturnin Cieleban, Władysław Myrda, Henryk Grudziński, Zdzisław Mazur, Teresa Michalska, Zbigniew Drosik

opr. Mariola Wojciechowska

Statut

Poniżej publikujemy status naszego sołectwa

pdf Statut

Historia

Odnalezione informacje o miejscowości i liczbie parafian (Kłobuck Dzieje miasta i gminy., red. Feliksa Kiryka) wchodzą w skład parafii kłobuckiej uzyskujemy z urzędowych tabel miast, wsi i osad Królestwa Polskiego z 1922 roku:

Gruszewnia domów 27, ludności 185 własność prywatna, liczba morgów 453.

Obszar i ludność Gruszewni w roku 1933 ogółem 253 ha., w tym ziemi ornej 207, domów 34, mieszkańców: mężczyzn 107, kobiet 118.

Źródło: APCz, StPowCz 785, Statystyka powiatu 1933r., por. F sobalski, Materiały do stosunków gospodarczo - społecznych powiatu częstochowskiego w XIX i XX wieku., Ziemia Częstochowska t. V, 1965, s 172-178

Krzyż

Ma wyjątkową formę rzeźbiarską. Jest datowany na rok 1776. Wykonany został prawdopodobnie w Częstochowie w pracowniach miejscowych snycerzy, którzy zwłaszcza w XIX wieku celowali w wyrobie różnego rodzaju krucyfiksów. Powierzchnie belki krzyża pokrywa płaskorzeźba. Ze względu na stan zachowania tego obiektu, treść płaskorzeźbionych przedstawień ( jeden z symboli Męki Pańskiej ) oraz walory formalne utrwalonych motywów są trudne do dokładniejszego określenia i oceny. Ogólnie stwierdzić jednak wypada, że jest to obiekt na tym terenie wyjątkowy i w pełni zasługuje na uchronienie go przed grożącym mu zniszczeniem. Walor zabytkowy i historyzcnt krzyża podnosi fakt, że z dużym prawdopodobieństwem powstałon, jak już wcześniej powiedziano, w Częstochowie przy udziale częstochowskich snycerzy.

Kłobuck, Dzieje miasta i gminy., red. F. Kiryka s.467

Mapa gminy Kłobuck

mapag

Odsłony: 7803

Pogoda

Kalendarz