Lgota

Kategoria: Artykuły Opublikowano: czwartek, 20 listopad 2014 imoli.pl

mPotęga w szkole w Lgocie

Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie otrzymała grant na zajęcia rozwijające z matematyki z projektu Mpotęga. Już od września zaprosimy uczniów klas 4-6 do udziału w projekcie “Matematyczna podróż”. Będziemy zgłębiać tajemnice brył, programować roboty oraz poznawać matematyczne gry planszowe. W grudniu zaprosimy wszystkich chętnych uczniów i mieszkańców na turniej gier planszowych. Nasz projekt był jednym z 210 na 810 nadesłanych wniosków. Tym bardziej cieszymy się z naszego sukcesu. Autorem projektu i prowadzącą zajęcia jest mgr inż. Ewa Izydorczyk - nauczyciel matematyki i informatyki.

mPotęga to program grantowy prowadzony przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć.

Od 2016 r. jest to program ogólnopolski, skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób.

U podstaw „mPotęgi” leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb.

Granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł przyznawane są w dwóch kategoriach:

- dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych.
- dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mPotega.pl

Piknik Rodzinny 2016 w Lgocie

Zapraszamy do galerii w celu obejrzenia fotorelacji z Pikniku Rodzinnego.

Remont i przebudowa drogi w Lgocie

Powiat Kłobucki pozyskał dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej relacji Kalej - Szarlejka - Lgota - Biała. 20 kwietnia 2016 roku Starosta Henryk Kiepura i Wicestarosta Maciej Biernacki podpisali umowę z firmą wykonawczą OLS Sp.z o.o. Lubliniec.

Wartość inwestycji to 3.380.000 zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 września 2016 roku. Zakres prac obejmuje roboty budowlane i ziemne, podbudowę, nawierzchnię, elementy ulic i zjazdy wraz z przepustami pod zjazdami, odwodnienie oraz pozostałe roboty z ubezpieczeniem ruchu drogowego. Gwarancja na wykonanie wynosi 46 miesięcy.

Projekt inwestycji na terenie Lgoty obejmuje budowę chodnika: od strony Białej - po prawej stronie ulicy Północnej, ulica Południowa - 100m po stronie lewej i przejście na stronę prawą.

Odcinek remontu i przebudowy ciągu dróg Kalej - Szarlejka - Lgota - Biała Górna leży na terenie Gmin Kłobuck i Wręczyca Wielka. Gminy zadeklarowały udział finansowy w realizacji zadania. Razem wkład finansowy gmin ma stanowić 51% wartości wkładu własnego Powiatu Kłobuckiego.

Przebudowa i remont drogi w Lgocie znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz standard lokalnej sieci drogowej.

Lgota

Lgota jest jednym z dziesięciu sołectw Gminy Kłobuck. Miejscowość zajmuje obszarowo 575 ha, co stanowi 4,4 % powierzchni gminy i jest zamieszkiwana przez 545 osób (stan na 05 listopad 2014 roku). Od kierunku południowo-wschodniego wieś graniczy z Częstochową, od południa i zachodu z Sołectwem Szarlejka w Gminie Wręczyca Wielka, od północy z Sołectwem Gruszewnia, natomiast granicę północno - wschodnią wyznacza Sołectwo Biała.

Przez środek obszaru Lgoty, z kierunku północno-zachodniego na południowy - wschód przebiega droga krajowa nr 43 (Częstochowa - Gruszewnia - Kłobuck – Wieluń). Z kierunku południowo-zachodniego od strony Szarlejki biegnie droga powiatowa S 2049 aż do drogi krajowej nr 43 a dalej, w kierunku północno-wschodnim droga powiatowa S 2046 do Białej (ul. Południowa i ul. Północna - 3,5 km)

Węzeł "LGOTA"

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck proponuje się przeznaczyć w miejscowości znaczne tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Przez obszar Lgoty będzie przebiegała projektowana autostrada A1 relacji : Gdańsk - Toruń - Łódź - Częstochowa – Gliwice. W Lgocie planowany jest węzeł autostradowy "Lgota" na przecięciu autostrady A1 z drogą krajową nr. 43. W związku z tym, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck proponuje się przeznaczyć duże obszary pod obiekty handlowe.

Kapliczka

Na terenie Lgoty nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jednakże w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck proponuje się ze względu na wartośc historyczną objęcie ochroną kapliczki murowanej z przełomu XIX / XX wieku, która znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Południową. Kapliczka została zbudowana na miejscu starej, drewnianej. W 2003 roku przeprowadzono jej gruntowny remont przy zaangażowaniu lokalnych władz i proboszcza parafii Kalej. 10 października 1994 roku Ks. Eugeniusz Makulski, marianin z Sanktuarium Maryjnego w Licheniu ofiarował kaplicy kopię obrazu Matki Bożej Licheńskiej, którego historia zaczęła się w tym miejscu.

Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie miejscowości swoją siedzibę ma Ochotnicza Straż Pożarna. Historia OSP sięga roku 1922. Założycielami byli:
Jan Ujma, Bolesław Ujma, Stefan Kurdyś i Władysław Kędziora. W roku 1963 rozpoczęto budowę remizy strażackiej. Od kilku lat budynek jest wynajmowany na salę przyjęc okolicznościowych. Najemca obiektu w ramach czynszu przeprowadził remont budynku.

Szkoła

Funkcję ośrodka kulturalno - społecznego we wsi pełni miejscowa szkoła. W 2005 roku władze Gminy Kłobuck przekazały prowadzenie szkoły Stowarzyszeniu Przyjaciól Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie.

Plac zabaw

Na terenie sołectwa znajduje się ogólnodostępny plac zabaw, położony przy ul. Południowej. Brak oświetlenia.

- Na IX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu  29 kwietnia 2015 roku została przegłosowana uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015 w której zabezpieczono środki na oświetlenie placu zabaw i skrzynkę elektryczną w Lgocie w kwocie 12 tysięcy zł.

Kanalizacja sanitarna

W 2009 roku zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie. Ze względu na niski RLM zadanie nie weszło do projektu " Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. " Dla powyższego zadania zostały opracowane projekty budowlane.

 

Odsłony: 8511

Pogoda

Kalendarz