KGW

Kategoria: Artykuły Opublikowano: poniedziałek, 05 wrzesień 2016 imoli.pl

Koło Gospodyń Wiejskich w Gruszewni utworzono 5 września 2016 roku z inicjatywy komitetu założycielskiego:

- Mariola Wojciechowska
- Żaneta Mól
- Beata Bachniak
- Dorota Ciepiela
- Iwona Juszczyk

Członkinie:

- Elżbieta Kostrzewa
- Józefa Grudzińska
- Henryka Pietrzak
- Elżbieta Hłond
- Teresa Zych
- Jlona Jarząbek
- Justyna Mizera
- Dominika Zych - Jaszczyk
- Wioleta Rakus
- Edyta Wróblewska
- Agnieszka Bujak
- Agata Matysiak
- Wioletta Matysiak

Celem działalności KGW Gruszewnia jest propagowanie wartości kulturalnych naszego regionu oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego. Naszym założeniem jest prowadzenie ożywionej i twórczej działalności społecznej. Wspólnie pragniemy dzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami w różnych dziedzinach z innymi. Mamy wiele ciekawych pomysłów dla mieszkańców naszej małej społeczności. W listopadzie planujemy zabawę andrzejkową, w grudniu wspólne kolędowanie i " opłatek ", a już wiosną 2017 roku atrakcyjną wycieczkę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY INNE MIESZKANKI GRUSZEWNI DO NASZEGO KOŁA! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!


10 września 2016 roku odbyło się zebranie KGW Gruszewnia na którym wybrano skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd:

1. Przewodnicząca: Mariola Wojciechowska
2. Wiceprzewodnicząca: Ilona Jarząbek
3. Skarbnik: Żaneta Mól
4. Sekretarz: Justyna Mizera
5. Członkini: Beata Bachniak
6. Członkini: Józefa Grudzińska

Komisja rewizyjna:

1. Przewodnicząca: Elżbieta Hłond
2. Członkini: Teresa Zych
3. Członkini: Iwona Juszcyk
4. Członkini: Henryka Pietrzak
5. Członkini: Dorota Ciepiela
6. Członkini: Elżbieta Kostrzewa

Odsłony: 5889

Pogoda

Kalendarz