Dofinansowanie do zatrudnienia osób bezrobotnych po 50-tce

Kategoria: Aktualności Opublikowano: sobota, 06 luty 2016 imoli.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że od dnia 27.01.2016r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia  za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
- 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat – obowiązek zatrudnienia po okresie refundacji  przez okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat - obowiązek zatrudnienia po okresie refundacji  przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Po zakończeniu zatrudnienia (odpowiednio 18/36 miesięcy) wymagane jest dalsze zatrudnienie skierowanej osoby przez okres co najmniej 30 dni.

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia będą rozpatrywane na bieżąco do czasu wyczerpania środków finansowych  przeznaczonych na realizację tego zadania.

Aktualne druki w/w wniosków zostały zamieszczone w zakładce  Dla pracodawców i przedsiębiorców -> Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców -> Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. oraz są dostępne w siedzibie tut. Urzędu pok. 205a I piętro.

Odsłony: 2245