Droga w Lgocie

Kategoria: Aktualności Opublikowano: środa, 28 październik 2015 imoli.pl

W związku z ogłoszonym konkursem przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 " Powiat Kłobucki zamierza wnioskować o środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 2046S i 2029S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka - Kalej. Jest już gotowy projekt inestycji. Termin składania wniosku na pozyskanie środków na to zadanie wyznaczony jest do 30 października 2015 roku.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej. Wykonanie inwestycji na terenie Lgoty znacząco poprawi komfort życia mieszkańców, gdyż ul. Północna i ul. Południowa wymagają remontu. Projekt obejmuje budowę chodnika: od strony Białej - po prawej stronie ulicy Północnej, ul. Południowa - 100m po stronie lewej, przejście na stronę prawą. Jeżeli Powiat uzyska dotację na inwestycję, to zadanie będzie realizowane w 2016 roku.

Jednym z kryteriów oceny w ramach konkursu jest współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez Jednostki Samorządu Terytorialnego dlatego dn. 27.10.2015 r. na XIV Sesji Rada Miejska uchwałą intencyjną Nr 114/XIV/2015 w sprawie zobowiązania się gminy do udziału, jako partner przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenia na jego realizację środków finansowych w budżecie Gminy Kłobuck na 2016 rok, nasza gmina przekaże Powiatowi Kłobuckiemu środki w zakresie proporcjonalnym do długości ciągu dróg powiatowych Nr 2046S i 2049S w granicach Gminy Kłobuck, do wysokości 1.355.132,00 zł. Razem z wkładem finansowym Gminy Wręczyca Wielka stanowić to będzie 51 % wartości wkładu własnego Powiatu Kłobuckiego. Wspólna realizacja zadania zwieksza szanse na pozyskanie wnioskowanych środków na to zadanie.

Odsłony: 2399