Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 07 maj 2015 imoli.pl

Gmina Kłobuck przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej — strategicznego dokumentu, który jest jednym z warunków ubiegania się przez Gminę o środki finansowe na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020.

Przygotowanie Planu powierzono przedsiębiorstwu Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., a koszty jego wykonania zostaną pokryte w 85% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy oraz opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej szczegółowo zostaną opisane działania dla Gminy Kłobuck, które przyczynią się do zmniejszenia emisji szczególnie dwutlenku węgla.

Podstawą opracowania Planu jest tzw. „Inwentaryzacja gazów cieplarnianych", czyli szacunkowa emisja z takich źródeł jak ogrzewanie, transport, zużycie energii elektrycznej. Zebranie danych źródłowych nastąpi przez ankietyzację, która obejmuje obiekty mieszkalne, przedsiębiorstwa oraz obiekty publiczne.

Ankiety są w pełni anonimowe, prosimy jedynie o wskazanie Osiedla/Sołectwa, aby móc zidentyfikować obszary o największym zanieczyszczeniu. Dane dotyczące zużycia paliw na cele grzewcze i energii elektrycznej oraz powierzchni obiektów posłużą natomiast do oceny stopnia emisyjności na tle innych gmin.

Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie www.gminaklobuck.pl w zakładce Nasza Gmina - Projekty europejskie - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32/3267816.

Wypełnioną ankietę prosimy zwrócić do Placówki, w której ankieta została wydana lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku lub przesłać na adres e-mail: a.skrabutgekocde.pl lub dkubickaggminaklobuck.pl do dnia 8 maja 2015 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani inwestycją w instalacje fotowoltaiczne, w ramach Programu PROSUMENT (udział środków NFOŚiGW) oraz ubieganie się o 40 % dotację prosimy o podanie Nazwiska i nr telefonu — tak aby firma Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o mogła się z Państwem skontaktować.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kłobuck".

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

Do pobrania:

pdfPlan Gospodarki Niskoemisyjnej

pdfAnkieta dot. sposobu ogrzewania budynku i żródła ciepła

Odsłony: 2736