• Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy

10 LAT WPR UE - Polska wieś i ARiMR

Kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 04 wrzesień 2014 imoli.pl

Wstąpienie do UE w 2004 r., wiązało się z objęciem polskiego rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej, co sprawiło, że jako pełnoprawny członek Wspólnoty otrzymaliśmy do wykorzystania środki finansowe na dostosowanie naszego rolnictwa do jej standardów.

Głownym instrumentem wsparcia dochodów rolników UE są płatności bezpośrednie. W 2004 r. polscy rolnicy otrzymali je po raz pierwszy. Z roku na rok rosła łączna kwota tych dopłat : [ 2005 r. od prawie 7 mld zł do ponad 14 mld zł w 2013 r. ] W sumie do połowy 2014 r. ARiMR wypłaciła z tego tytułu 104 mld zł.

W unijnym budżecie na lata 2014 - 2020 zarezerwowano dla polskiego rolnictwa 42,4 mld euro, o 3,2 mld euro więcej niż mieliśmy w poprzedniej perspektywie finansowej. Na dopłaty bezpośrednie przypadnie 23,7 mld euro, na PROW 2014 = 2020 - 13,5 mld euro, na rozwój obszarów wiejskich  - 5,2 mld euro z Funduszu Spójności. Wiele instrumentów wsparcia zasad w ramach nowej WPR pozostanie i pomoc będzie udzielana według zaszd znanych już z poprzedniego okresu, ale będą też zmiany. 2015 r. przyniesie wzrost wysokości dopłat bezpośrednich, mogą one wynieśc około 240 euro na ha. Przy czym rolnicy gospodarujący na areale większym niż 10 ha, żeby otrzymac je w pełnej wysokości, będą musieli spełniac dodatkowe tzw. wymogi ekologiczne. W przeciwnym razie otrzymają dopłaty pomniejszone o 30 %. Polscy rolnicy, ponieważ ponad 80 % naszych gospodarstw ma mniejszy areał niż 10 ha, nie będą w większości objęci tymi nowymi wymogami. W ramach dopłat bezpośrednich nowością będzie zwiększenie ich wysokości dla młodych rolników, czyli takich, którzy nie ukończyli 40 lat. Od 2015 r. przez kolejne pięc lat będą oni otrzymywac dopłaty o 25 % większe niż pozostali. Warto dodac, że  - tak jak obecnie - młodzi rolnicy będą dostawac na start zawodowy ostatnio zwiększone "premie" na tworzenie gospodarstw, które wynoszą 100 tys. zł.

źródło: Gazeta Sołecka nr 8 ( 260) 

Odsłony: 2490

Pogoda

Kalendarz