Sesje Rady Miejskiej

Kategoria: Artykuły Opublikowano: wtorek, 09 luty 2016 imoli.pl

Na naszej stronie pojawiła się zakładka "Sesje" i mamy nadzieję, że będzie dla wszystkich mieszkańców Gruszewni i Lgoty ważnym kanałem informacyjnym.

Wszystkie projekty uchwał sesji Rady Miejskiej w Kłobucku znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kłobuck. W zakładce "Sesje" będą dostępne informacje i uchwały, które dotyczą naszej lokalnej społeczności i naszego terenu.


Uchwała nr 156/XIX/2016 z dnia 09 luty 2016

dotyczy częściowego zwolnienia z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez rodziny wielodzietne.

W związku z podjętą przez Radę Miejską w Kłobucku uchwałę, od 1 kwietnia 2016 roku właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, mogą uzyskać zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50 % miesięcznych stawek tej opłaty. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie deklaracji ( druk dostępny na stronie www.gminaklobuck.pl ) bądź w siedzibie Urzędu. Więcej informacji nr. tel. 34 317 40 43

Odsłony: 10595

Pogoda

Kalendarz