Remont i przebudowa drogi w Lgocie

Kategoria: Aktualności Opublikowano: wtorek, 26 kwiecień 2016 imoli.pl

Powiat Kłobucki pozyskał dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej relacji Kalej - Szarlejka - Lgota - Biała. 20 kwietnia 2016 roku Starosta Henryk Kiepura i Wicestarosta Maciej Biernacki podpisali umowę z firmą wykonawczą OLS Sp.z o.o. Lubliniec.

Wartość inwestycji to 3.380.000 zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 września 2016 roku. Zakres prac obejmuje roboty budowlane i ziemne, podbudowę, nawierzchnię, elementy ulic i zjazdy wraz z przepustami pod zjazdami, odwodnienie oraz pozostałe roboty z ubezpieczeniem ruchu drogowego. Gwarancja na wykonanie wynosi 46 miesięcy.

Projekt inwestycji na terenie Lgoty obejmuje budowę chodnika: od strony Białej - po prawej stronie ulicy Północnej, ulica Południowa - 100m po stronie lewej i przejście na stronę prawą.

Odcinek remontu i przebudowy ciągu dróg Kalej - Szarlejka - Lgota - Biała Górna leży na terenie Gmin Kłobuck i Wręczyca Wielka. Gminy zadeklarowały udział finansowy w realizacji zadania. Razem wkład finansowy gmin ma stanowić 51% wartości wkładu własnego Powiatu Kłobuckiego.

Przebudowa i remont drogi w Lgocie znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz standard lokalnej sieci drogowej.

Odsłony: 1819