• Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy

Plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Lgota

Kategoria: Aktualności Opublikowano: wtorek, 01 grudzień 2015 imoli.pl

30 listopada 2015 roku na XVI sesji Rady Miejskiej w Kłobucku wydział GPN złożył informację

" - 29 października odbyła się dyskusja publiczna nad wyłożoną do publicznego wglądu częścią tekstu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla terenu, stanowiącego część miejscowości Lgota i Biała. Ponowne wyłożenie jest wynikiem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego stwierdzającego nieważność uchwały Nr 426/XLV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku uchwalającej przedmiotowy plan oraz odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skargi gminy na to rozstrzygnięcie Wojewody. W myśl art, 28 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponowiono wyłożenie projektu w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu planu z przepisami prawnymi. "

Odsłony: 1311

Pogoda

Kalendarz