• Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy
 • Okolice Gruszewni

  Zdjęcia wykonane w naszej okolicy

Remont klubu w Gruszewni

Kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 07 maj 2015 imoli.pl

Firma nlux.pl Elwira Gawron z Blachowni zakończyła remont ścian w Klubie. Ze względu na brak docieplenia budynku z zewnątrz pracownicy nlux mieli bardzo utrudnioną pracę, gdyż wilgoć na ścianach przedłużała cały remont, co powinno wiązać się z większymi kosztami usługi tej firmy.

Ponieważ przeznaczona na remont kwota nie mogła być przekroczona, składamy podziękowania dla właściciela nlux za wyrozumiałość i solidne wykonanie pracy za kwotę ustaloną przed remontem.

Budynek Klubu jest dla Gruszewni bardzo ważnym obiektem. Budowali go nasi rodzice i dziadkowie, dlatego jest i powinien być dla nas dobrem wspólnym, o które musimy dbać. W naszej miejscowości Klub jest  jedynym miejscem integracyjnym dzieci, młodzieży i dorosłych. Od lat wymagał podstawowych inwestycji remontowych, był w bardzo złym stanie. Również od lat jest źródłem dochodu Gminy Kłobuck, gdyż jego większa część jest wynajmowana Odlewni Żeliwa – Terlecki Sp. z o. o. ( podatki + czynsz ). Remont budynku jaki udało się do tej pory zrealizować zawdzięczamy sponsorowi, funduszowi sołeckiemu i PRACY SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW.

Dnia 14.04.2015 r. sołtys Gruszewni wraz z Radą sołecką złożył wniosek do budżetu Gminy na rok 2016, który dotyczy zabezpieczenia środków na dokumentację niezbędną do przystąpienia przez Gminę Kłobuck do modernizacji Klubu w Gruszewni, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  poddziałanie 7.4 - Wspieranie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Wierzymy, że wspólnie  z Gminą uda nam się zakończyć  remont Klubu w Gruszewni.

Odsłony: 2301

Pogoda

Kalendarz